הכל על פרשת חוקת

**"זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר" : הרה"ק בעל השפע חיים מצאנז זי"ע, הזכיר את השאלה הידועה שהובאה במפרשים – מפני מה הכתוב אינו אומר "זאת חוקת הפרה" כפי שמתבקש מעניינה של הפרשה? אלא, הסביר, שחבוי פה רמז לג' דברים המועילים לזכירת הלימוד: א)שיחזור על פרקו מאה פעמים ואחת. ב) שיצייר שם הוי"ה מול עיניו בשעת הלימוד, כמובא בספרים הקדושים בשם האריז"ל.ג) שילמד בקול רם וישמיע לאוזניו.

להמשך . עבור להודעה הראשונה שלא נקראה "זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר"

 

—-סיפור לשבת.

יוחאי כבר היה מבוגר מאוד וידע שימיו ספורים. הוא היה עצוב מהעובדה שבנו היחיד לא כל כך הולך בדרכיו ושומע לו. במשך כל החיים היו מורדות ועליות,ולמרות זאת הוא אהב אותו אהבה גדולה.
הוא קרא לעבד שלו ומסר לו את צוואתו בה היה כתוב, " עבדי היקר, לאחר מותי, מה שאתה רוצה תיתן לבן שלי ואת השאר תיקח לעצמך". העבד מביט בצוואה ולא מאמין אל שמח ושותק.
אחרי כמה ימים האב נפטר.
העבד מוציא את כתב הצוואה ומראה לבן, הבן ההמום מנסה להבין האם נכון מה שהוא רואה.
הוא פונה לעבד ואומר שזה לא ייתכן אך העבד שיידע ושתק שמח בליבו ואינו מוכן לוותר.
מחליטים ללכת לשאלת רב.
פונה הבן לרב ואומר לו את העניין.

להמשך הסיפור, סיפור לשבת. כנסו

 

—יקחו אליך פרה אדומה" (יט' ב').
מובא בגמרא (ראש השנה כאSmile ": בקש קוהלת למצוא דבר חפץ"- בקש קוהלת (שלמה) להיות כמשה, יצאה בת קול ואמרה "וכתוב יושר דבר אמת" ע"כ.
ולכאורה מדרש פליאה הוא ולא מובן !
מבאר החיד"א בספרו "חדרי בטן" בשם רבני אשכנז,  ששלמה המלך ביקש לידע טעמה של מצות פרה אדומה

להמשך הפרפראות עבור להודעה הראשונה שלא נקראה פרפראות לשבת

 

 

—-פרה אדומה זו היתה פרה שבאה לטהר אדם שנטמא בטומאת מת ,והכהן שהיה מטהר את האדם שנטמא, היה בעצמו ניטמא ויוצא מחוץ למחנה עד הערב , והכן זו היתה חידה עצומה לכל המפרשים בכל הדורות, מה פשר המצווה של פרה אדומה שהיתה מטהרת מצד אחד ומטמא מצד שני , והיחיד שזכה לדעת מה פשר המצווה הזאת היה משה רבינו

להמשך . פרשת חוקת – פרה אדומה

 

 

פורסם בקטגוריה במדבר, עם התגים , , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
442

מה דעתך?

עוד בבמדבר