פרשת וישב – חידושים מאוד יפים

פרשת השבוע מאוד מעניין

מעניין ברשת ממליץ

פנינים לשולחן השבת

פרשת וישב פנינים לשולחן השבת

 

לע"נ

אימי מורתי האישה החשובה "צביה בת ישראל פסח הלוי".

ת. נ. צ. ב. ה.

 

"וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלם"

"לא יכלו דברו לשלום" – מעיר רבי יהונתן אייבשיץ, שעיקר הצרה הייתה שלא יכלו לדבר אחד עם השני, ואילו נדברו ביניהם – לא מן הנמנע שהיו מוצאים דרך לשיכוך השנאה שאפיינה את היחסים שבין אחי יוסף. הוסיף, כי זו אבן-הנגף של כל מחלוקת, שאין איש נדבר עם רעהו ואין צד אחד מוכן לשמוע את הצד השני ולהבינו. ואם התמונה הייתה שונה – ניתן היה לפתור מחלוקות רבות הנובעות מקנאה ומשנאה – בטוב.

 

"לך נא ראה את שלום אחיך"

שתשתדל לראות את שלמותם של האחים, את מעלותיהם ולא את חסרונותיהם, וע"י כך תמנע

המחלוקת (הר' בונם מפשיסחא)

 

"והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה"

בא וראה כמה גדול כבוד הבריות, שאע"פ שהיא התכוונה לשם שמים כדי להקים מלכות בית דוד ואורו של

משיח, ולמרות מה שכבר זכתה ונתקבלה תפילתה – שלא יצאה ריקנית ואורו של משיח התחיל לנצנץ (הייתה הרה) , בכל

זאת ויתרה על כל זה והסכימה להישרף ובלבד שלא תלבין פני יהודה ברבים. שכן תכלית הופעת אורו של משיח אבל שלא

יגיע הדבר לידי הקלת ערך וזלזול בכבוד הבריות. (מי מרום)

 

"ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח"

מדרך העולם, מי שמצליח רגיל לומר כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. אבל על יוסף מעיד הכתוב שגם בשעת הצלחתו

ידע כי יד ה' עשתה זאת. "ויהי ה' את יוסף" גם בשעת "ויהי איש מצליח" (שערי שמחה)

 

"וימאן ויאמר"

כשהיצר הרע משיאך לדבר עבירה ראשית כל תמאן, תדחה אותו בלי כל טעם ונימוק. אל תענהו בוויכוחים והסברים. אסור ! אחר

כך "ויאמר" אתה יכול לגלגל אותו בדברים, לנמק ולהסביר "הן אדוני" … (הסבא משפולה)

פורסם בקטגוריה בראשית, עם התגים , , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
556

מה דעתך?

עוד בבראשית