רוצים ישועה מרבי יצחק לוי מברדיטשוב

רבי לוי יצחק מברדיטשוב, בן שרה שסה !!

הלילה כה' בתשרי וכל היום מחר עד השקיעה, זהו יום פטירתו של הצדיק הקדוש והנורא רבי יצחק לוי מברדיטשוב המכונה סנגורם של ישראל זכותו יגן עלינו אמן!

הדליקו נר לכבוד הצדיק רבי לוי יצחק תנו פרוטה לצדקה לכבוד הצדיק ובקשו בזכות זכותו העצומה בשמיים כל אחד והישועה שהוא צריך לה ועל כלל אחינו בית ישראל ושיסנגר עלינו אפשר גם ללמוד משהו שיהיה לנחת רוח לצדיק ואז בוודאי שיתעורר לפעול עבורנו
יותר בשמים.

מספרים על רבי לוי יצחק מברדיטשוב שראה אדם מעשן בעיצומו של יום כיפור. שאל רבי לוי יצחק בתדהמה: אתה יודע שהיום יום כיפור ? והלה השיב: כן רבי, אני יודע! שאל רבי לוי יצחק: ואתה יודע שאסור לעשן ביום כיפור? והלה השיב בנחת: כן, גם את זה אני יודע! הרים רבי לוי יצחק את ידיו לשמים ואמר: ריבונו של עולם, ראה את בניך היקרים. למרות שהם מחללים את יום כיפור, הם מתעקשים לומר אמת…

תפילה לכף זכות
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שתעזרני ברחמיך ותורני דרך ישרה באופן שאזכה לשמור עצמי ברחמיך שלא אכשל בשום דבר שאינו טוב ולא אומר דבר שלא כרצונך, ותזכני להיות טוב לכל תמיד ולא אחקור לעולם אחר חובות בני אדם חס ושלום, אדרבא אזכה להשתדל תמיד בכל כוח ועוז למצוא זכות בכל יהודי ויהודי מבני ישראל עמך הקדושים אפילו בפחות שבפחותים ואפילו בקל שבקלים אפילו באלה שלוחמים ורודפים אותי, בעזרת השם ובזכות סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב בן שרה סשה אזכה ברחמיך ה' יתברך לדון את כולם לכף זכות וגם את עצמי ותתן לי שכל לדעת מאתך איך לחפש ולמצוא בהם זכות ונקודות טובות תמיד אמן כן יהי רצון.

פורסם בקטגוריה מעניין ברשת, עם התגים , , , , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.
901

מה דעתך?

עוד במעניין ברשת