איך מקבלים תו חניה לנכה

ראשי פורומים שאלות ותשובות איך מקבלים תו חניה לנכה

הדיון הזה מכיל 4 תגובות, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י  יוגב לפני 2 שנים, 9 חודשים.

מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #16119 תגובה

  מעניין
  מנהל פורום ראשי

  מישהו יודע איך מקבלים לנכה תו חניה?

  #16122 תגובה

  טלי

  יך קבלה וחידוש תג חניה לנכה
  גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
  כל נכה המבקש לקבל תג חניה עבור רכבו חייב לשלוח מסמכים ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות של משרד התחבורה. יש להגיש את המסמכים והאישורים הרלוונטיים למקרה בלבד.
  המסמכים ישלחו באמצעות הדואר. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי

  המסמכים הדרושים
  על כל מבקש תג חניה לנכה חובה למלא טופס בקשה לתג נכה בצירוף המסמכים הבאים:
  צילום תעודת זהות וספח.
  מכתב בחתימתו של הנכה, המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב).
  צילום רישיונות רכב.
  במקרים של החזר אגרה יש לצרף מראש צילום שיק האגרה (פנייה ללא צילום שיק לא תבוצע), צילום תעודת זהות וספח, צילום רישיון רכב וטופס החזר אגרה.
  כמו כן יש לקבל את אישורו של אחד מהגופים הבאים, לפי הרלוונטיות למקרה:
  מוגבל ניידות – אישור מאת משרד הבריאות שהינו נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות או שדרגת נכותו מגיעה ל60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו. במידה ולא קיים אישור ממשרד הבריאות, יש להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים (נא לא לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן). על מטופלים בהמודיאליזה כרונית להמציא אישור ממכון דיאליזה.
  נפגע פעולות איבה – אישור מביטוח לאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהינו נכה ושתנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
  עיוור – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
  נכה צה"ל – יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון. האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי ואין צורך להצטייד בו.
  במידה ומבקש תג החניה אינו בעל הרכב עליו להמציא את האישורים הרלוונטיים:
  הרכב רשום ע"ש בן/בת זוג חוקיים
  צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג.
  הרכב רשום על שם בן/בת זוג (לא נשואים)
  צילומי תעודת זהות וספח של שני בני הזוג. כמו כן, יש להמציא חוזה/ הסכם נישואין, או הסכם ממון, או תצהיר מעו"ד או מבית משפט כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.
  הרכב רשום על שם קרוב משפחה מקירבה ראשונית (ילדים/הורה/אח)
  צילומי תעודת זהות וספח של שניהם על מנת להוכיח קרבה משפחתית.
  הרכב רשום על שם אדם שאינו מקרבה משפחתית ראשונית (חתן/גיס/חבר)
  שני תצהירים חתומים מעורך דין (אחד של הנכה ואחד של בעל הרכב) שהרכב עומד לשימושו של הנכה.
  הרכב רשום על שם אפוטרופוס של הנכה
  צו מינוי אפוטרופוס חתום על ידי בית משפט. במידה ויש יותר מאפוטרופוס אחד, יש להמציא מכתב ויתור משאר האפוטרופוסים – חתום על ידי בית משפט.
  הרכב רשום על שם חברת השכרה
  אישור מחברת ההשכרה עם לוגו וחותמת (אישור לדוגמא), ח.פ. ומספר רכב ופרטי הנכה (שם ותעודת זהות) המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה
  הרכב רשום של שם חברה
  אישור עם לוגו וחותמת החברה (אישור לדוגמא), מספר רכב ופרטי הנכה, המציין שהרכב עומד לשימושו של הנכה.
  הרכב רשום על שם חברת ליסינג
  אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת (אישור לדוגמא), ח.פ. ומספר רכב, שם ומספר זהות של הנכה המציין כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה
  הרכב נרכש מחברת ליסינג מימוני פרטי
  חוזה רכישה עם לוגו וחותמת חברת הליסינג, מספר רכב ופרטי הנכה. בנוסף, יצורף אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת החברה, המציין כי רכש את הרכב בעסקת מימון פרטית מתאריך X עד תאריך Y. על האישור לכלול את מספר הרכב ופרטי הנכה (שם ומספר זהות). כמו כן, יש לצרף צילום תעודת זהות של הנכה וספח.
  מונית
  הסכם שכירות חתום על ידי עורך דין.
  ארגון המשמש להובלת נכים
  1. אישור רשמי מאת רשם העמותות או גוף רשמי רלוונטי אחר, כי מדובר בארגון שמטרתו סיוע או הסעה לנכים.
  2. תצהיר חתום בפני עורך דין כי הרכב נועד להסעת נכים וזה שימושו העיקרי, וכי השימוש בתג יעשה אך ורק לשם הסעת נכים.
  לשני כלי רכב שלא בבעלות הנכה יונפק תג נכה אחד שמופיעים בו שני מספרי הרכב המשמשים את הנכה דרך קבע. תג זה יונפק לאחר הצגת האישורים המתאימים כמפורט מעלה לכל אחד מכלי הרכב.

  משלוח הבקשות לתג החניה לנכה
  את הבקשות יש להעביר באמצעות הדואר בלבד.
  ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז פניות הציבור ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.
  מענה טלפוני על סטטוס הטיפול בבקשה יינתן אך ורק באמצעות רישוי קול.
  לכל בקשה חובה לצרף את טופס הבקשה לתג נכה בצירוף הטפסים הרלוונטים כפי שפורטו מעלה. פניה ללא הטופס לא תטופל.

  מתן תשובה לבקשה לתג נכה תינתן עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה.
  הגשת בקשה חדשה תתקבל לאחר שנה מיום הגשת הבקשה הקודמת ובכפוף למסמכים רפואיים עדכניים.
  חידוש תג חניה לנכה
  על מנת לחדש תג חניה לנכה יש לבצע שוב את הליך קבלת תג החניה.
  על מנת למנוע עיכובים יש להתחיל את ההליך כ-90 יום לפני תום תוקף התג.
  תג חניה לצמיתות
  תג חניה לנכה שאושר לצמיתות מופיע בו תוקף ל- 8 שנים. לקראת תום התוקף ישלח תג חדש, ללא צורך בפניה למשרד הרישוי.
  < קודם הבא >
  עודכן לאחרונה: שלישי, 23 דצמבר 2014 14:14

  תג חניה לנכה במתכונת של כרטיס קשיח מפלסטיק
  הגדרת נכה והקריטריונים לקבלת תג חניה לנכה
  אובדן או גניבה, החלפה או רכישת רכב וביטול תג חניה לנכה
  שינויים בנוהל קבלת תג חנייה לנכה
  תג חניה לנכה לחו"ל
  למעלה
  על סדר היום
  חמישי, 16 אפריל 2015
  קבלת קהל במשרדי הרישוי ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשע"ה 2015
  ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יחול ביום שלישי ב' באייר תשע"ה 21/04/2015.
  קרא עוד…
  שלישי, 06 ינואר 2015
  הקצאת מספרי רישוי לרכב
  החל מתאריך 01/02/2017 יוקצו מספרי רישוי בני שמונה ספרות לכלי רכב חדשים במקום שבע ספרות כיום.
  קרא עוד…
  חמישי, 30 אוקטובר 2014
  לוח זמנים, הרשמה וביצוע מבחן נהיגה עיוני ממוחשב באמצעות שמע (בע"פ)
  בתחולה מחודש נובמבר 2014 תבצע רשות הרישוי מבחנים עיוניים בשיטת השמע.
  קרא עוד…
  רביעי, 27 אוגוסט 2014
  רישום הבעלות על מוניות ופרטי רישיונות ההפעלה
  בתאריך 1 בספטמבר יכנסו לתוקף תיקון תקנות אשר עניינם ברישום הבעלות על מונית ("הפח") על שם בעל המונית ("הפח") ופרטי רישיון ההפעלה ירשמו על גבי רישיון הרכב.
  קרא עוד…
  שני, 18 אוגוסט 2014
  ביטול הגבלה ברישיון נהיגה לדרגה A1 שניתן לפני שנת 2007
  בשנת 2007, בעת כניסת התקינה האירופאית לתוקף, נרשמה הגבלה לבעלי רישיון נהיגה לאופנוע לדרגה A1 שהם רשאים לנהוג באופנוע עד 54.4 כ"ס ולא יותר מ- 500 סמ"ק.
  קרא עוד…
  לכל ההודעות
  רישוי כלי רכב
  סוגי כלי רכב
  דגמי רכב בישראל
  רישיון לכלי רכב בישראל
  שאלות נפוצות
  אגרות רישוי רכב
  רישום רכב חדש
  העברת בעלות לכלי רכב
  שאלות נפוצות
  שינויים טכניים בכלי רכב
  כלי רכב להוראת נהיגה
  תג חניה לנכה
  הוראות נוהל
  ערוצי שירות לבעלי רכב
  משרדי רישוי – קבלת קהל
  עמדה מספר 1
  אגף הרישוי – טפסים
  פניה בנושא רשיון רכב
  דגמי רכב בישראל
  מוסכים מורשים
  מכוני רישוי מורשים
  שמאי רכב מורשים
  סוחרי רכב מורשים
  בתי מסחר מורשים
  יצרני חלקי חילוף לרכב
  שירות התשלומים הממשלתי
  תשלומי אגרת רשיונות : נהיגה, רכב פרטי ומסחרי, ציוד מכני הנדסי
  רישוי קול
  במקום להגיע למשרד הרישוי עושים הכל עם "רישוי קול"

  משרד התחבורה מבצע את מבחני התיאוריה באמצעות מפעילים פרטיים במרכזי בחינה
  • כל הזכויות שמורות © 2015 • מדינת ישראל • משרד התחבורה

  #16123 תגובה

  טלי

  מערימים עליכם קשיים לקבל תו נכה ? כך תפעלו
  תרופות סבתא, תרופות טבעיות » פרקינסון » מערימים עליכם קשיים לקבל תו נכה ? כך תפעלו
  מאת: אתר תרופות סבתא ותרופות טבעיות שעובדות, השכלה במקום מחלה, ד', 05/29/2013 – 13:49
  עד לפני כשנה קשישים חולי אלצהיימר, חולי סרטן, חולי פרקינסון והורים לילדים אוטיסטים קיבלו תו מכה ממשרד התחבורה בקלות יחסית. היום, לדברי עו"ד יובל וסרברגר המתמחה בתחום- קיימות מהמורות גבוהות בפני חולים אלו בדרכם להשיג תו נכה. מה ניתן לעשות כדי להשיג תו נכה במהירות וללא עיכובים ממשרד התחבורה?
  תקציר
  אבא שלי סובל מדמנציה: האם מגיע לי תו נכה? תו נכה לילדים אוטיזם מה ניתן לעשות כדי להשיג תו נכה ממשרד התחבורה כאשר זה האחרון מסרב? השגת תו נכה: ואם עדיין הבקשה נדחית או מסורבת? האם ניתן לתבוע את משרד התחבורה על סירוב להעניק תו נכה?

  וסרברגר: המדיניות של משרד התחבורה בענין תו נכה השתנתה והם מערימים היום קשיים במתן התו גם על חולי סרטן, או על הורים לילדים אוטיסטים ואפילו על חולי אפילפסיה. זה קרה בין השאר בגלל היד הקלה שהיתה נהוגה בתחום לפיה תוי נכה חולקו כמו לחמניות גם לאנשים שלא באמת זקוקים להם. מסיבה זו התו מוענק רק לשנתיים (כאילו שאדם עם פרקינסון יתחיל לרוץ ספרינטים בעוד שנתיים?) ונטל ההוכחה הרפואית על המוגבלות שוב מתגלגל לפתחו של החולה לאחר שנתיים. המשמעות של תו נכה היא חסכון בעלויות החניה וחניה קרובה ונוחה לאנשים עם המוגבלות.
  אבא שלי סובל מדמנציה: האם מגיע לי תו נכה?
  זוהי אחת השאלות השכיחות שאני שומע מלקוחות והתשובה היא כן רבתי. קשיש שסובל למשל ממחלות כמו אלצהיימר או שכחה יכול אולי ללכת פיזית ממקום למקום אבל הוא משול לעיוור שאף הוא יכול לנוע עם רגליו ועדיין זכאי לחניית תו נכה. יש בורות גדולה בנושא. אנשים חושבים בטעות שתו נכה מיועד רק לאנשים עם מוגבלות ברגליים (קושי פיזולוגי לזוז). בפועל זה לא נכון. תו נכה ניתן לאנשים עם קושי לנוע ממקום למקום כלומר לאנשים עם מגבלה כלשהי (גם נפשית) שמשפיעה על הניידות.
  תו נכה לילדים אוטיזם
  אותו דבר נכון לגבי הורים לילדים אוטיסטים. על פי החוק הורים לילד נכה זכאים בדין לתו נכה ואולם בפועל לא תמיד הם מקבלים אותו ממשרד התחבורה. בפועל משרד התחבורה פועל כרצונו ואני מוצא שהוא מערים קשיים. למשל ילד אוטיסט יכול לנוע פיזית ממקום למקום – הוא אפילו הולך מהר קופץ ורץ – עדיין מבחינה נפשית קשה להורה להוביל אותו ממקום למקום ועל כן הוא זכאי לחניית נכה קרובה.

  מה ניתן לעשות כדי להשיג תו נכה ממשרד התחבורה כאשר זה האחרון מסרב?
  לאור הקושי הקיים בהשגת תו נכה ההמלצה היא להגיע אל משרד התחבורה בליויי מסמכים רפואיים עדכניים והדגש הוא על מסמך רופא עדכני מפורט מן התקופה האחרונה שבו יהיה מצוי כי יש קושי לאדם "להגיע ממקום למקום". אפשר גם להיעזר בחוות דעת של רופא מקצועי פרטי אם כי זה כרוך בתשלום.
  השגת תו נכה: ואם עדיין הבקשה נדחית או מסורבת?
  כדאי לדעת כי למשרד התחבורה יש מרכז תלונות – מעין מערך בקרה פנימית. אם אתם מוצאים שסוחבים / מטרטרים / או דוחים את בקשת תו הנכה – ניתן לפנות למרכז הזה עם תלונה. בדרך כלל המענה שם יהיה מהיר יותר.
  האם ניתן לתבוע את משרד התחבורה על סירוב להעניק תו נכה?
  כיום קיימת עתירה בבג"ץ על הנושא הזה ממש. מה יקרה אם אדם שהיה זכאי לתו חניית נכה וסורב ייפול וייגרם לו נזק גוף כלשהו בדיעבד? – אני מעריך שהוא יוכל לתבוע את המדינה על רשלנות או מחדל. אחרי הכל אם אדם שחולה באפילפסיה סורב ("בוא נבדוק כמה פעמים אתה נופל ובאיזו תדירות") לקבל תו נכה – ייפול וישבור עצמות או תיגרם לו פציעה – האחריות עשויה לחול על הגוף הממשלתי שלקה בשיפוט ובשכל ישר.

  http://www.proaging.co.il/node/939

  #16124 תגובה

  טלי

  תו נכה לחולי אפילפסיה

  חולי אפילפסיה הזכאים לתו נכה משתייכים לקבוצת בעלי מגבלות תנועה שאינן פיזיות כמו אוטיזם, נפש, דמנציה (שיטיון, כאן ראוי לציין כי לנפגעים אלו קיימת גם בשלבים מאוחרים יותר של המחלה גם מגבלה פיזית), עיוורים ועוד.

  מחלת האפילפסיה (נקראת גם מחלת הנפילה או כפיון) הינה מחלה הגורמת לחולים בה להתקפים. היא נגרמת עקב פעילות חשמלית יוצאת דופן בתאי המוח. בניגוד למקובל לחשוב המחלה אינה כוללת רק התקפים אפילפטיים, כגון פרכוס, הוצאת קצף לבן מהפה, ביצוע תנועות בלתי רצוניות, אלא יכולה להיות ללא עוויות כמו בהייה או אפילו התקף שסופו הוא באובדן הכרה. המחלה אינה מוגבלת לגיל מסוים, אולם מחקרים שנעשו מראים שמרבית החולים בה הינם ילדים או אנשים בני 65 ומעלה. ההתקפים נמשכים בין מספר שניות למספר דקות, אך ישנם מקרים מעטים אשר נמשכים יותר מדקות ספורות ועשויים לגרום לסטטוס אפילפטיקוס (מצב שבו ההתקף הנמשך זמן רב ועשוי לגרום למותו של החולה).

  תדירות ההתקפים יכולה להיות בין התקף חד פעמי למספר התקפים בכל החיים כאשר עשויים להיות לאדם גם מספר התקפים ביום. ניתן להחלים מהמחלה, כאשר לילדים יש את הסיכוי הגבוה ביותר לכך. הטיפול במחלה הוא באמצעות תרופות, אשר משפיעות על חלק מהחולים בלבד ורק מקילות עליהם ומורידות את מספר ההתקפים. התרופות אינן מובילות להחלמה ויש לקחת אותם בצורה סדירה מבוקרת ותדירה על פי המלצת הרופא.

  זכאות חולה האפילפסיה לתו נכה נובעת מזה שאדם החולה במחלה עשוי לחוות התקפים באמצע הליכה מחוץ לביתו, מצב אשר עשוי לגרום לו ליפול ואף להיפצע ועד לסכנת חיים מיידית. ההתקפים גם עשויים לגרום לפגיעה באנשים אחרים, כמו למשל מצב שבו חווה אדם התקף בעת מעבר כביש, הוא עשוי לגרום לרכב שבא מולו לפגוע בו, או לתת בלימת פתע ואז הרכב שמאחוריו לא יספיק לבלום גם הוא וזה יגרום לתאונת שרשרת שיהיו מספר פצועים. דוגמא נוספת, נניח אותו חולה באפילפסיה סיים את עבודתו וצריך להגיע למרכז קניות לקנות מצרכים לבית. הוא מגיע לחניון אולם הוא כולו בתפוסה מלאה ועל כן הוא חונה בסמוך ברחוב צדדי. הוא יוצא מהרכב והולך לכיוון המרכז ולפתע בלי שום אזהרה הוא חווה התקף נופל על המדרכה ומפרכס, ברחוב אין אף ורק אחרי דקות ארוכות רואה אותו ילד שרץ להזעיק את הוריו. מצב זה שבו החולה נפל הוא עשוי היה לאבד את ההכרה כתוצאה מהנפילה, כמו כן אף אחד לא ראה אותו והוא נשאר שכוב דקות ארוכות מאד שבשביל מצבו הרפואי זה כמו נצח, בנוסף הזמן היקר שעד שיזמינו אמבולנס ועד שהוא יגיע וכו' מדרדר את מצבו הרפואי.

  כעת ניקח את אותו מקרה רק שלחולה האפילפסיה יש כעת תו נכה, הוא מגיע למרכז קניות רואה שאין חניה אבל יש לו מקום בחניית נכים, הוא מחנה את רכבו בחנייה, נכנס למרכז קניות ולפתע חווה התקף, באותו רגע השומר והאנשים מסביב מתחילים לעזור, האחד מרחיק את האנשים השני מזמין את האמבולנס, תוך דקות מגיע האמבולנס ומעביר אותו להמשך טיפול בבית החולים. האם התו לא עזר לחולה? לא רק שעזר הוא הציל את חייו! בזכות התו אף אם הוא נפצע עדיין הוא קיבל טיפול בזמן, אולי במקרה יכול להיות שם אדם שעבר קורס עזרה ראשונה הרי בכל זאת מדובר במקום הומה אדם. אם כן, חולי האפילפסיה עשויים להיות זכאים ממשרד התחבורה לתו נכה. התו יכול להינתן לתקופה זמנית או קבועה, כאשר הזכאות אינה אוטומטית וכל מקרה הוא לגופו.

  משרדי עוסק בבקשות לקבלת תו נכה ופועל בנחישות להשגתם עבור לקוחותיו.

  http://www.yvb-lawyer.co.il/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=174

  #16166 תגובה

  יוגב

  הגדרת נכה והקריטריונים לקבלת תג חניה לנכה
  גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
  הגדרת נכה בתקנות התעבורה
  אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), התשי"ד – 1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) , התשי"ד – 1955, אשר אישר לגביו בכתב אחת מאלה:
  שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
  שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לנכה.
  שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו.
  שהוא עיוור או נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש"ל – 1970.
  מי רשאי לקבל תג חניה
  נכי צה"ל – בכפוף לאישור מאת משרד הביטחון
  עיוור – בכפוף לאישור מאת משרד הרווחה
  נפגעי פעולות איבה – בכפוף לאישור מאת הביטוח הלאומי
  מוגבלי ניידות בכל הגילאים – בכפוף לאישור מאת משרד הבריאות. במידה ולא קיים אישור ממשרד הבריאות, יש להגיש לת.ד. 72 ליחידה למוגבלי ניידות חולון, מסמכים רפואיים עדכניים ומפורטים על מצב הניידות. ככל שהמסמכים הרפואיים יהיו מפורטים יותר עם מידע המציין את המוגבלות בניידות תינתן לרופא האגף את האפשרות לקבוע את הזכאות למתן תג חניה
  קריטריונים רפואיים לזכאות לתג נכה
  מחלות לב
  אקו לב המדגים הפחתה משמעותית בתפקוד סיסטולי של חדר שמאל. מקטע פליטה פחות מ- 30% עם ואישור קרדיולוג של NYHA = III ומעלה בנוכחות טיפול לגודש ורידי ריאתי
  הפרעה בתפקוד דיאסטולי דרגה 3, לפי קריטריון NYHA
  יתר לחץ דם עורקי ריאתי מעל 55 מ"מ כספית בנוכחות תיעוד קרדיולוג לסימנים כישלון לב ימני (גודש ורידי ריאתי ובצקות בשתי הרגלים) בנוכחות טיפול נוגד גודש
  מחלות ריאה כרוניות
  תפקודי ריאות
  עדות להפחתה קבועה ב- 1FEV מתחת ל- 35%
  עדות להפחתה קבועה ב- FVC מתחת ל-40%
  מחלות שריר ושלד
  ממצאי רנטגן ו/או אמצעי דימות אחרים בחולים הלוקים בעיוותים של פרקי הרגלים, בעיוותי שלד או במחלה ממארת עם גרורות גרמיות, בשיתוק של רגל עקב אירוע מוחי עם קושי בתנועה.
  ממצאים בבדיקת EMG
  לנירופטיה מוטורית בנוכחות מחלת שרירים, פצעים בכפות רגלים לחולי סוכרת.
  אקו
  אקו דופלר עורקי המדגים הפחתה של 60% בזרימת הדם לגפה.
  סכרת
  חולי סוכרת עם נירופטיה מוטורית ו/או סנסורית עם כיבים בכפות רגלים והגבלת ניידות
  חולים הלוקים במחלה חסימתית של כלי דם עם תיעוד באקו דופלר של הפחתה מעל 60% בזרימת הדם בנוכחות כיבים איסכמים
  אחר
  מקרים בהם יינתן תג חניה לנכים
  מטופלי דיאליזה
  קטועי גפה מעל הברך (לצמיתות)
  חולים עם עדות עכשווית לשתוק ברגל המיפלגיה (לא חולשה- פרזיס) או רגלים פרהפלגיה (שיתוק בשתי הרגליים).
  מאובחנים עם תיעוד רפואי עקב מחלה נוירולוגית פעילה
  Amyotrophic Lateral Sclerosis – ALS
  Multiple Sclerosis – MS אינו ברמיסיה
  פרקינסון במצב מתקדם עם הפרעות הליכה
  שיתוק מוחי – Cerebral palsy
  מקרים בהם לא יינתן תג נכה באופן אוטומטי לבקשות בהעדר מידע רפואי אובייקטיבי:
  אוטיזם
  אפילפסיה
  מחלה פסיכיאטרית
  חולי סוכרת עם נירופטיה סנסורית
  מצב לאחר השתלת כבד/ כליות/ לב/ ריאות
  נפילות מסיבה שאינה קשורה למחלת שרירים או להפרעה נוירולוגית כדוגמת סחרחורת וחוסר יציבות בהליכה בהעדר סיוע עם מקל
  צליעה לסירוגין עקב מחלה חסימתית של כלי דם היקפיים ברגלים או Spinal Stenosus
  מצב סיעודי
  "שיטיון" – אלצהיימר

מוצגות 5 תגובות – 1 עד 5 (מתוך 5 סה״כ)
מענה ל־איך מקבלים תו חניה לנכה
פרטים: